Stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor het materiaal van de groep. Denk hierbij aan de tenten, de boten, het terrein en het gebouw. Dit doen zij samen met leden van de groep en het groepsbestuur. De stichting is een eigen orgaan welke aankopen doet op vraag van de groep of daar waar nodig is ter verbetering van de huidige staat van gebouw of materiaal. Daarnaast stuurt de stichting de VOC (onderhoudscommissie) aan welke een uitvoerende taak heeft omtrent de aanpassingen en/of reparaties die worden uitgevoerd.

De leden van het stichtingsbestuur

Sander Revenberg 
Voorzitter

Ria Hamstra
Secretariaat

Udo Kleinendorst Penningmeester

Martin Reuver 
Gebouwbeheer

Jitske Kramer- van der Kooi Algemeen bestuurslid

Jorrit de Jong 
Algemeen bestuurslid

Wibo Ausma
Materiaalbeheer

Jacob Hamstra
Materiaalbeheer

Rutger Hiemstra
Werfbaas