Vertrouwenspersoon

Hoe wij omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Jeugdleden en vrijwilligers moeten zich veilig en gerespecteerd voelen. Bij grensoverschrijdend gedrag denken we aan fraude, geweld of seksueel misbruik. Vrijwilligers zien toe op gelijkwaardige behandeling van iedereen binnen onze organisatie. 

Daarbij zijn de vrijwilligers verplicht om grensoverschrijdend gedrag te melden bij onze vertrouwenspersoon Willeke Eizema en/of via het bestuur van de Wâldswalkers bij het landelijke aanspreekpunt van Scouting Nederland.


Elke nieuwe vrijwilliger zal na een kennismakingsgesprek een VOG moeten overleggen. Daarnaast zullen we ook om misbruik te voorkomen aandacht besteden door trainingen te geven, hanteren van omgangsregels en de meldplicht van incidenten.

Neem contact op via het contactformulier bij vragen. Liever telefonisch contact? Vermeld dit dan in het bericht via het contactformulier.

Contact