Privacy beleid

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Hoewel veel afspraken al opgenomen zijn in de Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), is die wet vanaf dan niet meer geldig. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft daarom ook impact op Scouting. 

Wat verandert er?

Alle organisaties in de EU, dus ook Scouting, moeten nadenken over en vastleggen welke persoonsgegevens van vrijwilligers en leden ze bewaren en hoe ze die beveiligen. De wet kent drie belangrijke thema’s:

  1. Het bewaren van persoonsgegevens
  2. Het beschermen van persoonsgegevens
  3. Het melden van datalekken melden bij de toezichthouder

Alle afspraken die een organisatie hierover maakt, moeten worden vastgelegd in een beleidsplan dat inzichtelijk is voor leden. Hiermee voldoe je aan de verplichting in de wet die voorschrijft dat je moet aantonen dat je aan de wetgeving voldoet. 

Portretrecht

Regelmatig komt het voor dat binnen Scouting foto’s worden gemaakt van Scoutingactiviteiten en van scouts. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt op de website van een Scoutinggroep, in een groepsblad of als foto bij een persbericht. Je kunt hierbij te maken krijgen met het portretrecht. Dat is het recht van degene van wie een afbeelding is gemaakt. Dit recht perkt de vrijheid van de fotograaf of kunstenaar in om foto’s of kunstwerken op de markt te brengen of openbaar te maken. 

Ondanks onze grootste zorg kan het voorkomen dat er een foto wordt geplaatst waar geen toestemming voor is gegeven.

Staat er een foto die er niet mag staan? Mail dan naar webmaster@scoutingdrachten.nl en de foto wordt z.s.m. verwijdert. 

Stuur ook even mee om welke foto het gaat (bij voorkeur met de foto in de bijlage)


Voor het huidig beleid omtrent portretrecht klik hier.