Speltakken

Scouting is onderverdeeld in verschillende leeftijdscategorieën: speltakken. Bijna elke speltak heeft dus zijn eigen leeftijdsgroep waarop het programma wordt afgestemd:

Bevers : 5 t/m 7 jaar

Welpen: 7 t/m 11 jaar

Zeeverkenners: 11 t/m 15 jaar

Wilde Vaart: 15 t/m 17 jaar

Loodsen: 17 t/m 21 jaar

Bere(n)hap Stam: vanaf 21 jaar

 

Op dit moment hebben wij twee groepen voor mensen met een verstandelijke beperking:

Blauwe vogels Scouts 

Blauwe vogels Explorers 

 

De blauwe vogel groepen zijn er voor iedereen met een (licht) verstandelijke beperking. Er wordt bij deze speltakken vooral gekeken naar waar iemand de meeste aansluiting vindt.

 

Iedere speltak kent een leidingteam waarvan een persoon teamleider en aanspreekpunt is, verder beschikt elk leidingteam over zijn eigen secretaris en penningmeester. De leiding van iedere speltak is zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de organisatie van activiteiten zoals opkomsten en kampen en hebben rechtstreeks contact met de kinderen en ouders en/of verzorgers.