Contributie

Bij scouting betaal je contributie. Deze contributie wordt gebruikt om het lidmaatschap bij scouting en de opkomsten mogelijk te maken. Daarnaast wordt de contributie ook gebruikt voor onderhoud aan het terrein, het gebouw en overig materiaal.

Bedragen per kwartaal

Bevers 

Welpen 

Zeeverkenners 

Wilde Vaart 

Loodsen

Stam 

€ 42,00

€ 48,00

€ 51,00

€ 51,00

€ 36,00

€ 18,00

Vrijdag Welpen 
Scouts BE 

Explorers BE

 

€ 45,00

€ 51,00

€ 51,00


De contributie wordt bij voorkeur via automatisch incasso eens per kwartaal betaald. Als er problemen ontstaan bij het moeten betalen van contributie zijn er altijd dingen mogelijk. Neem hiervoor contact op met de penningmeester via de website of via groepspenningmeester@scoutingdrachten.nl.

 

Er zijn een aantal speltakken verdeeld in ochtend- en middaggroepen. Voor deze groepen is er geen verschil in contributie tussen ochtend- of middaggroep.

 

Bijkomende kosten

Naast dat er contributie betaald wordt zijn er extra kosten. Deze kosten zijn voor een scoutinguniform en groepsdas en eventueel voor een groeps- trui of shirt. Daarnaast hebben de meeste speltakken 3 of meer kampen per jaar waar een bijdrage voor gevraagd wordt. Deze prijzen verschillen erg per speltak en per kamp. Vraag voor specifieke informatie aan de speltakleiding om wat voor bedragen dit gaat. Ook hier geldt dat wanneer er problemen ontstaan bij de betaling van deze bijdrage of voor de groepskleding dat er mogelijkheden zijn. Neem hiervoor eerst contact op met de speltakleiding.  Zij kunnen dan inschatten of eventuele ondersteuning door de penningmeester noodzakelijk is.

Gegevens van de groep

Stichting Scouting Drachten

Rekeningnummer: NL56RABO0369018087

Ten name van: Stg. Scouting Drachten, te Drachten

Wilt u bij "omschrijving" de naam van het lid vermelden?

 

Incassant − ID : NL28ZZZ410019850000

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:

Stg: 41001985 / ver.: 52005011 Fiscaal nummer / RSIN : Stg: 8574479 (ANBI) / ver.: 005938661 Vestigingsplaats: Smallingerland